ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δευ - Παρ: 9:00 - 19:00
Ωρες λειτουργίας
2331022373
Τηλέφωνο
Μητροπόλεως 57 Βέροια
Διεύθυνση

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Υποβολές από 27/7/22 έως 31/10/22

Προκηρύχθηκε το Καθεστώς Μεταποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη. Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων), και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Το καθεστώς αυτό περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν και τις πιο κάτω  μεταποιητικές δραστηριότητες  και το ΚΑΔ τους ξεκινά από :

10. Βιομηχανία Τροφίμων

11.  Ποτοποιία

13.  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14.  Κατασκευή ειδών ένδυσης

16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα

17.  Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18.  Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.  Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21.  Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22.  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

24.  Παραγωγή βασικών μετάλλων

25.  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26.  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27.  Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28.  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α

29.  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30.  Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31.  Κατασκευή επίπλων

32.  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.30.21.01  Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

52.29.19.03  Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν υπάγονται όλες οι υποκατηγορίες των πιο πάνω ΚΑΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν διευκρινίσεις.

Οι πιο πάνω επιχειρήσεις του καθεστώς Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα μπορούν να επιδοτηθούν για επιλέξιμες δαπάνες όπως:

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (για ίδια χρήση).

Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Epidotin.gr

Μητροπόλεως 57 Βέροια

Τηλέφωνο : 2331022373

Email : [email protected]
© Copyright 2024 Epidotin.gr
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Χριστόφορος Τριανταφυλλίδης

Search