ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δευ - Παρ: 9:00 - 19:00
Ωρες λειτουργίας
2331022373
Τηλέφωνο
Μητροπόλεως 57 Βέροια
Διεύθυνση

Υπηρεσίες

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

H ‘epidotin’, αναλαμβάνει να σας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμού της ήδη υπάρχουσας, επιλέγοντας για εσάς το κατάλληλο πρόγραμμα.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη υλοποίησης των έργων σας με επιτυχία.

VENTURE CAPITAL

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) ή καινοτόμα κεφάλαια ή κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι ένας τρόπος επένδυσης σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα (start-up companies) ή, μεγαλύτερες,που είναι σε ένα ώριμο στάδιο.
Venture capitalist(VC) είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που κάνει τέτοιες επενδύσεις. Venture capital fund είναι το συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο, συνήθως από μία ομάδα επενδυτών (partnership), των οποίων, οι αποφάσεις, ενέχουν μεγάλο κίνδυνο. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι(limited partners) είναι τα άτομα ή οι οργανισμοί που χρηματοδοτούν VC funds. Οι ομόρρυθμοι εταίροι(general partners) είναι οι venture capitalists που διαχειρίζονται αυτά τα funds και κάνουν τις επενδύσεις.

PRIVATE EQUITY

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας, σε στρατηγικούς και θεσμικούς δανειοδότες και χρηματοδότες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Η άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών (private equity) αναφέρεται σε επιχειρήσεις που ψάχνουν να αντλήσουν κεφάλαια από επενδυτές. σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο που ήδη διαχειρίζεται μια εταιρία, γίνεται περιορισμένος συνεταίρος με αυτήν, κάτι που συνήθως είναι προτιμότερο από το να γίνει άμεσος επενδυτής στην εταιρία. 

 

BUSINESS PLANS

Η ‘epidotin’ αναλαμβάνει να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, με σκοπό την ανάπτυξη ή διάσωση μιας επιχείρησης και την προσέλκυση επενδυτών.
Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας.
Σκοπός του Business Plan είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Image

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.

ΣΤΟΧΟΙ

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Epidotin.gr

Μητροπόλεως 57 Βέροια

Τηλέφωνο : 2331022373

Email : [email protected]
© Copyright 2024 Epidotin.gr
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Χριστόφορος Τριανταφυλλίδης

Search