ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δευ - Παρ: 9:00 - 19:00
Ωρες λειτουργίας
2331022373
Τηλέφωνο
Μητροπόλεως 57 Βέροια
Διεύθυνση

Προγράμματα

e-Λιανικό (Έχει λήξει)

Προκήρυξη της Δράσης «e-Λιανικό  -  Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου  του  λιανεμπορίου,  για  την  ανάπτυξη/αναβάθμιση  και  διαχείριση  ηλεκτρονικού καταστήματος»   στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  -  Β’ ΚΥΚΛΟΣ, του ΕΣΠΑ  2014  –  2020

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η  9ηΙουλίου  2021 και ώρα  13:00 με καταληκτική ημερομηνία την  29ηΣεπτεμβρίου  2021 και ώρα 15:00.

Η Δράση απευθύνεται σε Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.

Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας με επιχορήγηση 100%.

Δείτε περισσότερα εδώ:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/e-lianiko_b_kuklos.pdf

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Epidotin.gr

Μητροπόλεως 57 Βέροια

Τηλέφωνο : 2331022373

Email : [email protected]
© Copyright 2023 Epidotin.gr
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Χριστόφορος Τριανταφυλλίδης

Search