ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δευ - Παρ: 9:00 - 19:00
Ωρες λειτουργίας
2331022373
Τηλέφωνο
Μητροπόλεως 57 Βέροια
Διεύθυνση

Άρθρα & Απόψεις

Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, η μετάβαση στην ανάπτυξη 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Μετά από μαραθώνιες και σκληρές διαπραγματεύσεις οι 27 αρχηγοί κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν τελικά σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, εγκρίνοντας το σχέδιο συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των 750 δισ. ευρώ, τα 390 δισ. ευρώ θα έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων και τα 360 δισ. ευρώ τη μορφή δανείων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας: «Οι επιδοτήσεις που θα λάβει η χώρα μας από το πρόσθετο πρόγραμμα που εγκρίθηκε αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ – κάτι παραπάνω από 19 δισ. στα οποία προστίθενται γύρω στα 12,5 δισ. σε δάνεια για να καταλήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δις– και τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται με όρους πιο ευέλικτους από το, πιο άμεσα, και θα δίνεται η δυνατότητα αναδρομικότητας επιλεξιμότητας από τις αρχές του 2020». 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναλύσουμε τι περιλαμβάνουν όλες εκείνες οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνουν τα 20 δις που πρόκειται να αξιοποιηθούν κατά την περίοδο 2021-2027 για το νέο ΕΣΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με τα όσα προτάθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μελέτης του Ο.Ο.Σ.Α.«εστιάζει σε έργα και δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία, και με κύριο παρονομαστή τη διαφάνεια, την ενεργοποίηση όλων των διαύλων επικοινωνίας και τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Οι κοινοτικοί πόροι είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν ένα εργαλείο ισόρροπης ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και ως επακόλουθο της ίδιας της οικονομίας. 

Η σκυτάλη λοιπόν στην ψηφιακή μετάβαση, με κύριο στόχο τη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν, στην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. 

Ακολουθούν το περιβάλλον, η ενέργεια και η πολιτική προστασία, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ,  που θέτουν την πράσινη ανάπτυξη ως τον πυρήνα της πολιτικής της προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. 

Τρίτος στόχος της πολιτικής ο τομέας των μεταφορών, που περιλαμβάνει το 15,3% των κονδυλίων και αφορά σε δράσεις και πρωτοβουλίες σχετιζόμενες με την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. 

Επιπρόσθετα έχουν προβλεφθεί κονδύλια αντίστοιχα για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία, για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που συμπεριλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς αποκλεισμούς. 

Τέλος, το 5,3% των κονδυλίων στρέφεται στη σημασία της επένδυσης στην αστική ανάπτυξη, μέσα από θεματικές πολιτικές και πρωτοβουλίες όπως το «ψηφιακό θεματολόγιο», οι «έξυπνες πόλεις», οι «δημιουργικές πόλεις», οι «κοινωνικές πόλεις κ.λπ. διαμορφώνοντας έτσι  έναν σύνθετο οδικό χάρτη για τον μελλοντικό ρόλο των Πόλεων.

Το νέο ΕΣΠΑ λοιπόν αποτελεί ένα νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα που θα αναδείξει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, με κύριο στόχο τη γόνιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι προφανές, πως ο στόχος της Ευρώπης μέσα βέβαια από κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές θα συντελέσει στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Είναι προφανές, πως ο δρόμος για μια νέα στρατηγική Ευρώπη με ευρύτερους στόχους που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, και συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας βρίσκεται μπροστά χωρίς τα εμπόδια του παρελθόντος. 

Είναι προφανές, πως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης η ‘κερδισμένη’ πλέον Ελλάδα, θα καταφέρει να αναδείξει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, έτσι ώστε το 2021 να αποτελέσει έτος ανάπτυξης και δυναμικής. 

 

Γράφει η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Epidotin.gr

Μητροπόλεως 57 Βέροια

Τηλέφωνο : 2331022373

Email : [email protected]
© Copyright 2023 Epidotin.gr
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Χριστόφορος Τριανταφυλλίδης

Search